ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (MESENCHYMAL STEM CELLS –MSCs) ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Η ΤΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ (ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ)

Τα αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα βρίσκονται κυρίως στο μυελό των οστών αλλά και σε άλλους ιστούς όπως ο ομφάλιος λώρος και το λίπος. Είναι κύτταρα με μεγάλη ικανότητα να δημιουργούν διαφορετικούς τύπους κυττάρων για αυτό και υπάρχει ενδιαφέρον για τη χρήση τους στην Αναγεννητική Ιατρική.

Σήμερα, τα αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα χρησιμοποιούνται με θεαματικά αποτελέσματα στην ορθοπεδική-αθλητιατρική για αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, των χόνδρινων βλαβών καθώς και μυϊκών, συνδεσμικών και τενόντιων τραυματισμών. Είναι γνωστό ότι ο χόνδρος δεν έχει αναγεννητική ικανότητα και μία χόνδρινη βλάβη αν δεν αντιμετωπισθεί επιδεινώνεται. Οι βιολογικές-αναγεννητικές θεραπείες στοχεύουν στον περιορισμό της εκφύλισης του χόνδρου και οδηγούν ανάλογα με την περίπτωση σε δημιουργία νέου χόνδρου.

Ειδικότερα, όσον αφορά το μυελό των οστών η διαδικασία γίνεται σε ένα βήμα, δηλαδή η λήψη των μεσεγχυματικών και αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων (MSC’s και HSC’s), η φυγοκέντρηση και η τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στην πάσχουσα άρθρωση γίνεται την ίδια ημέρα σε χειρουργική αίθουσα με χρήση τοπικής αναισθησίας(Εικόνα 1).

vlastok_1

Εικόνα 1. Βλαστοκύτταρα από το Μυελό των Οστών-Επεξεργασία

Εικόνα 1. Βλαστοκύτταρα από το Μυελό των Οστών-Επεξεργασία

Η λήψη λίπους 1-2 gr γίνεται από την περιομφαλική χώρα με χρήση ειδικού trocar με μικρή τομή 0,5 εκατοστού με τοπική αναισθησία σε χειρουργική αίθουσα ή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ιατρείου (Εικόνα 2). Το υλικό αποστέλλεται σε πιστοποιημένο εργαστήριο για καλλιέργεια για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων και αποστέλλεται πίσω σε σύριγγα για απευθείας έγχυση στην πάσχουσα άρθρωση (Εικόνα 3) σε χώρο ιατρείου, ή σε ειδικά διαμορφωμένη σύριγγα δύο συστατικών μαζί με κόλλα ινικής για αρθροσκοπική τοποθέτηση σε χόνδρινα ελλείμματα σε χειρουργική αίθουσα (Εικόνα 4).

images_vlastokittara

vlast_4a

vlast_4b

Εικόνα 4. Αυτόλογη αρθροσκοπική μεταμόσχευση χονδροκυττάρων με ικρίωμα ινικής

Η μέθοδος με χρήση του περιομφαλικού λίπους (καλλιέργεια για 4 εβδομάδες) υπερτερεί κατά πολύ στον τελικό αριθμό των βλαστοκυττάρων σε σχέση με τη λήψη από το μυελό των οστών (άμεση λήψη και τοποθέτηση) και χρησιμοποιείται σε βαρύτερες περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας και χόνδρινων ελλειμμάτων.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

1. Αυτόλογη θεραπεία (δε χρησιμοποιείται φαρμακευτικός παράγοντας).
2. Καθυστέρηση εξέλιξης της νόσου.
3. Στις ηπιότερες μορφές δεν απαιτείται χειρουργική παρέμβαση.
4. Σημαντική ανακούφιση από τον πόνο.
5. Διατήρηση του αποτελέσματος στο χρόνο για τουλάχιστο ένα χρόνο (KOOS SCORE).
6. Λογική σχέση κόστους-οφέλους.