ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΩΝ

Οι μηνίσκοι είναι δύο ημισεληνοειδείς σχηματισμοί που αποτελούνται από ινώδη ιστό και παρεμβάλλονται μεταξύ των κνημιαίων και των μηριαίων κονδύλων.

Η κύρια λειτουργία τους είναι να μεταφέρουν τα φορτία από το μηριαίο στην κνήμη κατά τρόπο ομαλό, αυξάνοντας την επιφάνεια επαφής παίζοντας ρόλο «αμορτισέρ» και δευτερευόντως είναι σταθεροποιητικοί παράγοντες του γόνατος.

Σε νέα άτομα οι βλάβες (ρήξεις) των μηνίσκων είναι τραυματικής αιτιολογίας, ενώ μετά την ηλικία των 40 ετών, οι μηνισκικές ρήξεις προκαλούνται με την επίδραση μικρότερης έντασης βίας, λόγω της ύπαρξης εκφυλιστικών αλλοιώσεων.

Η διάγνωση της ρήξης του μηνίσκου βασίζεται κυρίως στην κλινική εξέταση και επιβεβαιώνεται με τη μαγνητική τομογραφία η οποία μπορεί να αναδείξει επιπρόσθετες βλάβες (χόνδρινες βλάβες, ρήξη χιαστών συνδέσμων κλπ.).

Η θεραπεία είναι κατεξοχήν χειρουργική και περιλαμβάνει την αρθροσκοπική έσω ή έξω μερική ή ολική μηνισκεκτομή, ενώ σε περιφερικές βλάβες είναι δυνατή η συρραφή του μηνίσκου, ιδιαίτερα στα νέα άτομα.

Ακολουθεί πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης εξατομικευμένο για τον κάθε ασθενή.