ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΜΟΥ (BANKART LESION)

Βλάβη Bankart ορίζεται ως η αποκόλληση του προσθίου κάτω τμήματος του επιχειλίου χόνδρου συνεπεία τραυματισμού και συνήθως εξαρθρήματος του ώμου. Όταν η αποκόλληση αφορά το άνω τμήμα του επιχείλιου χόνδρου, δηλαδή την έκφυση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου μυός, τότε πρόκειται για τη βλάβη SLAP.

Η βλάβη Bankart έχει ως κύριο σύμπτωμα την πρόσθια κάτω αστάθεια, ενώ η βλάβη SLAP τον πόνο και την εμπλοκή της άρθρωσης κατά την κίνηση.

Η διάγνωση τίθεται κλινικά σε συνδυασμό με μαγνητική τομογραφία με έγχυση σκιαστικού στην άρθρωση (MRI arthrogram).

Η θεραπεία όσον αφορά τη βλάβη Bankart είναι η αρθροσκοπική αποκατάσταση της βλάβης με χρήση αγκυρών και ραμμάτων, ενώ για τη βλάβη SLAP αναλόγως του τύπου είτε αρθροσκοπικός καθαρισμός (debridement), είτε καθήλωση με χρήση αγκυρών και ραμμάτων.