ΡΗΞΗ ΜΥΟΤΕΝΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥ ΣΤΡΟΦΕΩΝ (ROTATOR CUFF)

Το μυοτενόντιο πέταλο αποτελείται από τους τένοντες του υπερακανθίου, του υπακανθίου και του ελάσσονος στρογγύλου και βρίσκεται στον υπακρωμιακό χώρο. Σε στένωση του χώρου αυτού, σε εκφύλιση του μυοτενοντίου πετάλου από υπέρχρηση, ή σε τραυματισμό του πετάλου μετά από πτώση του ασθενούς με τεντωμένο το άνω άκρο σε θέση απαγωγής, μπορεί να προκληθεί ρήξη αυτού.

Τα συμπτώματα είναι νυκτερινός πόνος, αδυναμία άρσης και απαγωγής του μέλους και πόνος κατά τη δραστηριότητα.

Η κλινική εξέταση, το υπερηχογράφημα των μαλακών μορίων και η μαγνητική τομογραφία της πάσχουσας περιοχής ολοκληρώνουν τη διάγνωση. Η αρθροσκοπική συρραφή του πετάλου των στροφέων είναι η μέθοδος με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ακολουθεί πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης με ακινητοποίηση σε νάρθηκα απαγωγής 100 για τέσσερις εβδομάδες και παθητικές ασκήσεις εύρους κίνησης και στη συνέχεια, μετά την έκτη εβδομάδα, ενεργητικές ασκήσεις εύρους κίνησης και ενδυνάμωσης μυών της ωμικής ζώνης.