ΡΗΞΗ ΠΛΑΓΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Ρήξη Έσω Πλαγίου Συνδέσμου: Η ρήξη του έσω πλαγίου συνδέσμου είναι συχνότερη από αυτή του έξω. Ο συνήθης μηχανισμός είναι η άμεση πλήξη στην έξω πλευρά του γόνατος, ενώ αν συνυπάρχει και στροφή μπορεί να συνδυαστεί με ρήξη του έσω μηνίσκου και του προσθίου χιαστού.

Οι ρήξεις των πλαγίων συνδέσμων ανάλογα με τη βαρύτητα ταξινομούνται σε τρεις βαθμούς (Ι,ΙΙ και ΙΙΙ).

Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει αιμάτωμα στην έσω πλευρά του γόνατος και αναπαραγωγή του πόνου με την πίεση στην έσω πλευρά καθώς και με ειδικές κλινικές δοκιμασίες.

Η διάγνωση τίθεται κλινικά και επιβεβαιώνεται με τη μαγνητική τομογραφία η οποία θα βοηθήσει και στην εκτίμηση συνοδών βλαβών.

Η αντιμετώπιση είναι κατεξοχήν συντηρητική ακόμη και σε τρίτου βαθμού βλάβες με χρήση ειδικού νάρθηκα.

Ρήξη Έξω Πλαγίου Συνδέσμου: Η μεμονωμένη ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου είναι πολύ σπάνια. Συχνότερες είναι οι σύνθετες ρήξεις που είναι σοβαρές κακώσεις που δημιουργούν στροφική αστάθεια.

Ο μηχανισμός είναι η άμεση πλήξη στην έσω πλευρά του γόνατος

Η ταξινόμηση είναι ίδια με αυτή για τον έσω πλάγιο σύνδεσμο.

Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από αιμάτωμα στην έξω επιφάνεια του γόνατος, ευαισθησία κατά μήκος του έξω πλαγίου συνδέσμου και πόνος κατά την εκτέλεση ειδικών κλινικών δοκιμασιών. Στις σύνθετες κακώσεις υπάρχει σοβαρή στροφική αστάθεια.

Η θεραπεία των μεμονομένων ρήξεων είναι συντηρητική με χρήση ειδικού νάρθηκα, ενώ για τις σύνθετες ρήξεις επιβάλλεται η χειρουργική αποκατάσταση αυτών.