ΡΗΞΗ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού: Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτρέπει την προς τα εμπρός μετακίνηση της κνήμης ως προς το μηρό και αποτελεί την κεντρική κολώνα του γόνατος αφού αποτελεί τον κύριο σταθεροποιητικό παράγοντα αυτού. Η ρήξη αυτού αποτελεί την αρχή του τέλους του γόνατος.
Οι ρήξεις του πρόσθιου χιαστού αυξάνονται συνεχώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής πληθυσμού σε αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθοσφαίριση, η αντισφαίριση και οι χιονοδρομίες και ο κύριος μηχανισμός κάκωσής του είναι η στροφική βία με το πόδι καθηλωμένο στο έδαφος.

Η διάγνωση της ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου συνήθως γίνεται με την κλινική εξέταση και τη μαγνητική τομογραφία που επιβεβαιώνει τη ρήξη και την ύπαρξη συνοδών κακώσεων.

Στόχος της θεραπευτικής αγωγής είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας του γόνατος, που συνδέεται άμεσα με την προστασία των μηνίσκων και των αρθρικών χόνδρων και η ταχύτερη, κατά το δυνατόν, επάνοδος στην αθλητική δραστηριότητα.

Η θεραπεία είναι κατεξοχήν χειρουργική με χρήση συνήθως αυτομοσχεύματος ισχνού – ημιτενοντώδους (hamstrings) ή επιγονατιδικού τένοντα, που τοποθετούνται αρθροσκοπικά.

Ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης που χωρίζεται σε τρεις περιόδους, ήτοι 1η-6η εβδομάδα, 7η – 12η εβδομάδα και 4ος – 5ος – 6ος μήνας. Ο συνήθης χρόνος επανόδου σε πλήρεις αθλητικές δραστηριότητες είναι 51/2 – 6 μήνες.

Ρήξη Οπίσθιου Χιαστού: Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος αποτρέπει την οπίσθια μετατόπιση των κνημιαίων κονδύλων σε σχέση με τους μηριαίους και η ρήξη αυτού προκαλεί γραμμική αστάθεια σε αντίθεση με τον πρόσθιο χιαστό που προκαλεί στροφική. Η συχνότητα των ρήξεων του οπισθίου χιαστού σε σχέση με τον πρόσθιο είναι 1:10.

Η διάγνωση τίθεται κυρίως με την κλινική εξέταση και θεωρείται επιβεβλημένη η μαγνητική τομογραφία για τη διάγνωση συνοδών κακώσεων και ιδιαίτερα ρήξης της οπισθιοεξωτερικής γωνίας του γόνατος που δημιουργεί σοβαρή αστάθεια και απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση.

Η θεραπεία είναι κατεξοχήν χειρουργική με χρήση αυτομοσχεύματος ή αλλομοσχεύματος και διενεργείται αρθροσκοπικά.

Ακολουθεί εξατομικευμένο πρόγραμμα μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Ο πιθανός χρόνος αποθεραπείας και επανόδου σε αθλητικές δραστηριότητες είναι έξι μήνες περίπου.