ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ

To σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής είναι μια από τις συνηθέστερες αιτίες πόνου στο ώμο. Ο υπακρωμιακός χώρος είναι ο χώρος που σχηματίζεται μεταξύ του ακρωμίου, της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, του κορακοακρωμιακού συνδέσμου και της κεφαλής του βραχιονίου. Σ’ αυτόν περιλαμβάνονται το μυοτενόντιο πέταλο στροφέων του ώμου (rotator cuff), ο υπακρωμιακός ορογόνος θύλακος και η μακρά κεφαλή του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Το φυσιολογικό εύρος αυτού είναι 12-15mm και όταν υποστεί στένωση λόγω ανάπτυξης οστεοφύτων (spurs), ή φλεγμονής του ορογόνου θυλάκου, δημιουργούνται επώδυνα σύνδρομα στον ώμο.
Συνήθως συμβαίνει σε ανθρώπους που κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή σηκώνουν βάρη με το χέρι τους ψηλά (πάνω από το επίπεδο του ώμου). Μπορεί να εμφανιστεί και μετά από τραυματισμό του ώμου.

Η διάγνωση είναι κλινική με εκτέλεση συγκεκριμένων διαγνωστικών τεστ και επιβεβαιώνεται με τη μαγνητική τομογραφία που θα δείξει τη μορφολογία του ακρωμίου και τις πιθανές συνοδές βλάβες.

Η θεραπεία σε αρχικά στάδια με σχετικά ήπια συμπτωματολογία είναι συντηρητική (φαρμακευτική αγωγή, φυσιοθεραπεία, εγχύσεις κορτικοστεροειδών), ενώ σε αποτυχία των συντηρητικών μέσων ή σε προχωρημένες μορφές είναι χειρουργική με αρθροσκοπική ακρωμιοπλαστική.