ΧΟΝΔΡΙΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ

Ο χόνδρος καλύπτει τις αρθρούμενες επιφάνειες των οστών. Είναι μαλακός και λείος στην εξωτερική του επιφάνεια και κατά συνέπεια συμβάλλει στην ομαλή κύλιση των οστών μεταξύ τους. Επίσης, βοηθά στην απόσβεση των κραδασμών και την ομαλή απορρόφηση των φορτίων κατά τη βάδιση.

Οι χόνδρινες βλάβες στην περιοχή του γόνατος είναι αρκετά συχνές. Περιοχές όπου έχει προηγηθεί τραυματισμός, συχνά εμφανίζονται με την μορφή ρωγμών, ή και ακάλυπτων περιοχών, στην επιφάνεια του χόνδρου. Αναλόγως του πάχους της χόνδρινης βλάβης ταξινομούνται κατά ICRS σε 4 βαθμούς (grade I-IV). Με βάση την ανωτέρω ταξινόμηση καθώς και την έκταση της βλάβης επιλέγεται η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση που είναι μια από τις κάτωθι:

  • ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ
  • ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
  • ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΑ ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (mosaic plastic)
  • ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ