Η αρθροσκόπηση του γόνατος είναι μια ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική επέμβαση με την οποία δίνεται οριστική λύση σε μία σειρά παθήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μηνισκικές ρήξεις, οι ρήξεις του προσθίου και οπισθίου χιαστού συνδέσμου, οι χόνδρινες βλάβες, το σύνδρομο υμενικής πτυχής, ο δισκοειδής μηνίσκος.